Thursday 30 March 2017: Operators Day

Search Our Site

 | home 20x20 Home  | Information icon 20x20  Contact  | nieuws 20x20  Impressions

  • English (UK)
 

Drive 850x566

 

Thursday’s programme is developed for Dutch road authorities. All sessions are held in Dutch.

 

Dag van de Wegbeheerders

Donderdag 30 maart is de dag van en voor wegbeheerders. Het is de kans om collega’s van lokale, regionale en landelijke overheden te ontmoeten en van elkaars ervaringen te leren!

 

Voor wie

  • Beleidsmakers en -adviseurs
  • Verkeerskundigen
  • Medewerkers op het gebied van de slimme stad, verkeer en vervoer, beheer en onderhoud, en ruimtelijke ordening en infrastructuur.

Het maximale aantal registraties voor deze dag is bereikt. Aanmeldingen worden op de reservelijst geplaatst. Wegbeheerders hebben voorrang bij de registratie boven private partijen zoals adviesbureaus, onderzoeksbureau of leveranciers van verkeerstechnologie.

 

Programma

 

09.15 - 10.00 uur  Inloop en registratie
   
10.00 - 11.00 uur Caspar de Jonge (DGB, Ministerie van IenM) neemt je in vogelvlucht mee door de Nederlandse koers op het gebied van Smart Mobility. De plannen, de richting, de kansen en mogelijkheden, onder andere op het gebied van wegbeheer. Serge van Dam (Rijkswaterstaat) gaat in op de Smart Mobility aanpak van Rijkswaterstaat als landelijke wegbeheerder en de cruciale rol die samenwerking tussen verschillende wegbeheerders daarin speelt. Daarna gaan verschillende wegbeheerders met elkaar in discussie: Lindy Molenkamp van de provincie Overijssel en Lot van der Giessen van de gemeente Eindhoven nemen naast Serge plaats op het podium.
Moderator: Dirk-Jan de Bruijn (Innovatiecentrale)
   
  Van 11.00 tot 17.00 heb je de mogelijkheid om een ritje te maken in de zelfrijdende Tesla Model X. Zelf rijden mag, maar meerijden is ook een hele ervaring! Trendwatcher Vincent Everts geeft tijdens de rit een ‘speed- college’ over de mobiliteit van de toekomst. Ook BMW Group is aanwezig, met een aantal volledig uitgeruste auto’s uit de BMW5 series. BMW demonstreert ADAS zoals Lane Keeping, ACC en Remote Control Parking. Je kunt meerijden en ontdekken wat ADAS voor jou kan betekenen. Deelname voor zowel de Tesla als de BMW’s is op basis van beschikbaarheid. Enjoy the ride!
   
11.00 - 12.30 uur Markt: ontmoeten en inspireren
  Neem een kijkje op de markt om je te laten inspireren en leveranciers en wegbeheerders te ontmoeten. Het is dé gelegenheid om met elkaar in discussie te gaan of ideeën op te doen bij ervaringsdeskundigen. Op de markt vind je vooral de wegbeheerders die ’s middags een sessie geven, dus een goed moment om je te laten inspireren voor een sessie en/of demonstratie! Ook kun je een kijkje in de toekomst krijgen door deel te nemen aan diverse demo’s: stap in een zelfrijdende auto of ervaar in Virtual Reality wat Smart Mobility nu te bieden heeft. Tijdens de markt wordt een walking lunch geserveerd.
  Tijdens de markt schrijf je je in voor de middagsessies. Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar per sessie, dus kies slim!
   
  Om 11.30 en 12.00 kun je een rondleiding krijgen door de RWS Verkeerscentrale van Zuid-Nederland en de Innovatiecentrale. Je krijgt inzicht in de rol en het werk van de wegverkeersleiders, maar ook de manier waarop innovaties worden ontplooid op de Innovatiedesks! Deelname is op basis van beschikbaarheid.
   
12.30 - 13.30 uur Inspireren, ontmoeten en discussiëren (1)
  Benieuwd hoe de Zuidelijke Randstad omgaat met de verkeersproblematiek in de regio? Benieuwd naar de 10 Gouden tips van de provincie Noord-Holland of meer weten over de aanpak van Slimme Verkeerslichten in de Gemeente s’-Hertogenbosch? Tijdens de middagsessies delen wegbeheerders en regio’s hun leerervaringen, om van elkaar te leren. Twee keer een uur, met verhalen vanuit het hele land over uiteenlopende technieken.
 
1.1 Smart Mobility: de redding van de Zuidelijke Randstad? new
  Lieke Berghout (BEREIK!) en Onno van der Veen (Verkeersonderneming)
  Met de helft van de file top-10, 68 wegbeheerders in de regio en grote onderhoudsprojecten op de agenda, staat de Zuidelijke Randstad voor grote mobiliteitsvraagstukken. Welke breed pallet aan Smart Mobility oplossingen wordt er in deze regio ontwikkeld en ingezet om deze uitdagingen te lijf te gaan? Een echte early adopter aan het woord, leer er meer over!  
 
1.2 Een toekomst met zelfrijdende auto’s new
  Taede Tillema (KIM)
  Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid is in een ver gevorderd stadium met een follow-up op de eerder studie over de vier scenario’s/toekomstbeelden voor zelfrijdende voertuigen. In deze nieuwe studie schetsen ze twee transitiepaden naar een toekomst met zelfrijdende voertuigen. Daarbij beschrijven ze ook waar je allemaal tegenaan kunt lopen in de transitie en identificeren we aangrijpingspunten voor beleid. 
 
1.3 Smart Mobility - waar en hoe raakt het de wegbeheerder? new
  Antoine de Kort (Rijkswaterstaat)
  De ontwikkelingen op gebied van Smart Mobility gaan razendsnel en zijn dagelijks in het nieuws. Er dienen zich geweldige kansen aan voor wegbeheerders, niet alleen op het vlak van bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid, maar ook voor beheer en onderhoud en bij crisismanagement. In deze sessie kunt u (bijna) alles te weten te komen over de lopende ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal, en wat ons als wegbeheerders in Nederland te doen staat om deze tot een succes te maken. Deze sessie wordt verzorgd door platform WOW.
 
1.4 Optimale verkeersstromen door slimme verkeerslichten new
  Marcel Westerman (Ministerie van I&M) en Harm-Jan Mostert (provincie Noord-Holland)
  Binnen het Partnership Talking Traffic werken overheden en marktpartijen aan de ontwikkeling en eerste landelijke uitrol van een nieuwe generatie verkeersregelinstallaties. In deze iVRI’s zijn techniek en functionaliteit gescheiden, waardoor meer geavanceerde verkeersregelingen mogelijk worden en er minder afhankelijkheid is van techniek. Bovendien worden iVRI’s onderdeel van een keten, waarvan ook individuele weggebruikers onderdeel uitmaken. Weggebruikers kunnen ‘op maat’ informatie ontvangen in het voertuig of via hun smartphone over de regelingen, zoals de tijd tot groen en de tijd tot rood. De slimme VRI’s kunnen informatie terugontvangen over het verkeer, de samenstelling en de bestemming en zo het verkeer beter ‘zien’.
  Real-time optimalisatie van de regelingen en prioriteit kunnen geven op een kruising aan bepaalde groepen weggebruikers (OV, zwaar vrachtverkeer, fietsers, nood- en hulpdiensten) wordt hiermee mogelijk. Dit ondersteunt het functioneel beheer van verkeersregelingen en betekent voor wegbeheerders een besparing van geld, het kunnen terugdringen van emissies en verlichten van druk op steden.
  Een ingrijpende nieuwe landelijke ontwikkeling, volgens internationale standaarden, met veel publieke en private partijen, in een korte periode en ook nog eens met een toepassing in zo’n 1.200 in bedrijf zijnde VRI’s op straat, dat brengt de nodige aandachtspunten met zich mee.
  Marcel Westerman (ministerie van IenM) en Harm-Jan Mostert (provincie Noord-Holland) gaan in gesprek met uiteenlopende deskundigen uit het veld om de slimme VRI van alle kanten te ‘belichten’. Met als doel om vooral de indirect betrokkenen bij wegbeheerders te informeren, met hen te discussieren, vragen te beantwoorden en leerervaringen te delen. Geen reguliere presentatie, maar bij voorkeur een gesprek met betrokkenen over hun persoonlijke ervaringen en inzichten.
 
1.5 OpenTripModel: De taal voor het delen van data in de logistieke sector new
  Edwin Papjes (regio Groningen-Assen) en Martijn Loot (Simacan)
  De behoefte aan actuele, publieke data over venstertijdgebieden, milieuzones, gewenste en ongewenste vrachtroutes en wegwerkzaamheden binnen de logistieke sector is groot. Tegelijkertijd hebben wegbeheerders op hun beurt behoefte aan informatie over vrachtverkeer en vervoersstromen op hun wegennet om tijdig verkeerslogistieke knelpunten in beeld te krijgen en deze gericht te kunnen oplossen. Door data te delen kunnen overheid en markt samen op zoek naar oplossingen voor bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid in de drukke (binnen-)steden.
  Het OpenTripModel voorziet hierin. Het is een licentievrij en makkelijk te gebruiken data-deelmodel voor de webbased uitwisseling van realtime logistieke en verkeerskundige data door en voor verladers, vervoerders, serviceproviders en overheden. Iedereen kan dit model straks gebruiken, verbeteren en verrijken. Het OpenTripModel kan helpen bij het delen van data tussen overheden, vervoerders en verladers en heeft veel potentie. De regio Groningen-Assen weet hier alles van.
 
1.6 Succes in Amsterdam met Verkeersmanagement as a Service new
  Hans Kramer (RWS), Paul van Beek, Han Zwijnenberg (beide Goudappel)
  Smart verkeersmanagement, Traffic Management as a Service, wordt vaak ‘bedreven’ aan teken- of discussietafels. Een privaat consortium bestaande uit Technolution, Be-Mobile, Brand MKRS Creative Agency, Flitsmeister, Goudappel Coffeng/Dat Mobility en KPN realiseerden samen met wegbeheerders in een praktijkproef een dienst waarbij bezoekers soepel naar een grootschalig evenement in Amsterdam Arena konden reizen gedurende een drukke avondspits. De bijdrage gaat in op de lessons learned en de do’s en don’ts.
   
13.30 - 13.45 uur Korte pauze
   
13.45 - 14.45 uur Inspireren, ontmoeten en discussiëren (2)
 
2.1 Wie heeft het licht gezien? Een kijkje in de VRI keuken van ’s-Hertogenbosch heden en toekomst new
  Eric Greweldinger (gemeente ’s-Hertogenbosch) en Robin van Haasteren (Vialis)
  Hoe maak ik mijn verkeerslichten nog slimmer en kan ik de bereikbaarheid van mijn stad/gemeente verbeteren? Wat is er nodig om voorbereid te zijn op de mobiliteit van de toekomst?  De VRI specialisten van gemeente ‘s-Hertogenbosch en Vialis delen hun ervaringen met voorbeelden en gaan in op concrete vraagstukken van wegbeheerders.
 
2.2. C-The Difference: effectbepaling van C-ITS in stedelijke gebied new
  Tineke Posno (gemeente Helmond), Jaap Vreeswijk (MapTM), Patrick Hofman (MapTM) en Nuno Rodrigues (Dynniq)
  C-The Difference is een 2-jarig pilot project gefinancierd door DG Move met als doel beter inzicht krijgen in de effecten van stedelijke C-ITS diensten. In Bordeaux ligt de nadruk op de uitrol van meer diensten en gebruik van 3G/4G, terwijl in Helmond de nadruk ligt op het gebruik van ITS G5 en uitbreiding van de vloot van professionele gebruikers. Deze bijeenkomst is bedoeld om andere steden met interesse in C-ITS te betrekken bij het ‘Twinning Cities’ programma van C-The Difference.
 
2.3 Top-10 tips uit Noord-Holland new
   Chris de Veer, Harm Jan Mostert en Arthur Rietkerk (Provincie Noord-Holland)
  Beter goed gejat dan slecht bedacht: de provincie Noord-Holland deelt alles wat “fout” is gegaan bij C-ITS projecten én wat ze er van hebben geleerd. In deze sessie delen Chris de Veer en Harm Jan Mostert hun top 10 van bloopers met tips en trics.
 
2.4 Verkeersgegevens verzamelen met respect voor privacy new
  Ewald Dijkstra (Gemeente Amsterdam), Laurens Schrijnen (Rijkswaterstaat), Martijn van der Veen (Stichting Privacy First) en Gilles Ampt (vz. Ronde Tafel Security)
  Wegbeheerders hebben grote baat bij het verzamelen en gebruiken van actuele verkeersgegevens. De inzet van middelen als kentekenregistratie en wifi-tracking van verkeersdeelnemers is aan hele strikte privacy-regels gebonden. Enkele wegbeheerders hebben praktische hulpmiddelen ontwikkeld zodat het belang van privacy tijdig wordt meegenomen in nieuwe verkeersonderzoeken en in smart mobility-projecten. In deze sessie delen RWS en Gemeente Amsterdam succesvolle ervaringen met Privacy by design en het opstellen van een Privacy protocol. Daarbij komt ook het belang van de verkeersdeelnemers aan bod. De sessie wordt afgesloten met een korte paneldiscussie.
 

Inleiders en paneldeelnemers:

  • Laurens Schrijnen – RWS – strategisch adviseur Smart Mobility
  • Ewald Dijkstra – Gemeente Amsterdam – senior adviseur mobiliteitsonderzoek
  • Martijn van der Veen – Stichting Privacy First
 

Moderator:

  • Gilles Ampt – voorzitter van de landelijke ronde tafel Smart Mobility Security
 
2.5 Partnership Talking Traffic – Wat betekent dit voor wegbeheerders? new
  Marcel Westerman, Ineke Meijer en Vincent Habers (Ministerie I&M)
  Twaalf Beter Benutten regio’s, een groot aantal marktpartijen en het Ministerie van I&M werken binnen Talking Traffic samen aan nieuwe verkeerstoepassingen. Wat betekent dit voor wegbeheerders; wat wordt er van hen verwacht en wat mogen zij verwachten?
  Binnen het Innovatiepartnership Talking Traffic maken overheden en bedrijven afspraken over de informatie die ze nu tenminste beschikbaar maken, verifiëren, bewerken, verrijken en vervolgens op maat gesneden als persoonlijke informatie aanbieden aan weggebruikers: van de ter plekke geldende maximumsnelheid, informatie over incidenten en wegwerkzaamheden op de geplande route tot een vrije parkeerplaats zo dicht mogelijk bij de bestemming. Om dat mogelijk te kunnen maken, communiceert uiteindelijk alles met elkaar: weggebruikers, borden naast en boven de weg, verkeerscentrales en slimme verkeerslichten. Dit zorgt er voor dat je tijdens je reis weet je waar je aan toe bent en krijg je de juiste adviezen om je te helpen je reis zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen.
  Binnen het Partnership zorgen wegbeheerders voor de beschikbaarheid van de juiste publieke data, stemmen zij de regelingen in hun verkeerslichten af op de verkeerssituatie en ondersteunen zij de ontwikkeling en uitrol op straat van een groot aantal gebruikersdiensten. Ook zorgen wegbeheerders ervoor dat deze activiteiten worden geborgd in hun (beheer)organisaties. Hiermee brengen zij kosteneffectieve bijdragen aan hun regionale beleidsdoelen binnen handbereik, binnen vooraf geformuleerde kaders en afspraken t.a.v. privacy, security en veiligheid.
  Vincent Habers, Ineke Meijer en Marcel Westerman gaan in gesprek met wegbeheerders over de betekenis van het Partnership Talking Traffic, uiteraard voor wegbeheerders, maar ook voor weggebruikers. Welke kansen en mogelijkheden liggen er? En welke risico’s en aandachtspunten? Hoe zorg je voor de juiste data en wat gebeurt daar dan mee? Hoe helpen de nieuwe diensten bij het effectiever en efficiënter realiseren van beleidsdoelstellingen? Hoe kunnen de beheerafdelingen betrokken raken? En hoe leg je dit alles uit aan je bestuurder(s)?  
 
2.6 Smart Mobility: samen slimmer! Lessen uit Overijssel new
  Lindy Molenkamp (provincie Overijssel)
  Smart Mobility is een van de belangrijkste trends op mobiliteitsgebied voor de komende jaren. Er zijn echter ook andere ontwikkelingen om rekening mee te houden, bijv. klimaat en duurzaamheid. Hoe kunnen regionale wegbeheerders tot een samenhangende aanpak komen om al deze ontwikkelingen een goede plek te geven in het mobiliteitssysteem? Hoe kunnen landelijke en regionale netwerken elkaar versterken? Wat is de rol van pilots? De provincie Overijssel heeft hierover ideeën ontwikkeld en wil deze graag bij collega-wegbeheerders toetsen.
   
14.45 - 15.00 uur Korte pauze

 

15.00 - 16.00 uur

Demonstraties

 
1. Slimme camera’s: computer leert auto, fiets en jerrycan te herkennen 
  In het project Slimme Camera’s werkt Rijkswaterstaat aan een algoritme wat in staat is objecten zoals auto’s of afgevallen lading te herkennen op beelden van bestaande camera’s. Handig voor routinematig werk, zoals het openen en sluiten van spitsstroken. Johan van Eyk, projectleider, legt in deze demo uit hoe ze te werk zijn gegaan in dit onderzoek. Hij demonstreert de werking van het algoritme én laat zien wat deze techniek voor jou kan betekenen.
  Johan van Eyk (Rijkswaterstaat) en Egbert Jaspers (ViNotion)
 
2. Floating Car Data: hoe bruikbaar zijn data uit auto’s? 
  Navigatiesystemen en mobiele telefoons bevatten informatie over snelheid op iedere locatie, op ieder moment: Floating Car Data. En FCD is een veelbelovende bron van informatie, welke een belangrijke rol gaat spelen in verkeersmanagement. In de voorgaande jaren is het gebruik van FCD verkent. In deze demo leer je er alles over, maar krijg je ook te zien hoe bruikbaar FCD is in filestaartbeveiliging. Marco Schreuder (Innovatiecentrale) en Gerard Avontuur (Rijkswaterstaat) gaan graag in discussie om het gebruik van FCD in jouw regio te onderzoeken!
  Marco Schreuder (Innovatiecentrale), Gerard Avontuur (Rijkswaterstaat) en Edoardo Felici (NDW)
 
3. SimSmartMobility: inzicht in de effecten van Smart Mobility 
  Smart Mobility belooft veel impact te hebben op bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Maar hoeveel precies? Wat werkt nu echt en waarom? Met SimSmartMobility geven we een eerste inzicht in de potentie van Smart Mobility diensten. Simulaties maken de effecten van Smart Mobility-toepassingen vooraf inzichtelijk. En dat helpt beleidsmakers, bestuurders en professionals bij het maken van onderbouwde beleidskeuzes en investeringsbeslissingen. Het platform – een soort Simcity voor Smart Mobility – sluit aan op simulatiemodellen die zijn gefundeerd op wetenschappelijk onderzoek naar rij- en reisgedrag. Thijs Muizelaar geeft een demonstratie van de tool.
  Thijs Muizelaar (Connecting Mobility/Innovatiecentrale) en Diana Vonk-Noordergraaf (TNO)
  Voorproefje? Kijk op www.simsmartmobility.nl
 
4. “Let Op! U nadert een stilstaand voertuig” 
  Rij mee en ervaar de werking van de Collision Risk Warning service. De ‘Collision Risk Warning’ service van het ITS corridor-project waarschuwt weggebruikers voor een stilstaande auto van weginspecteurs – die worden op de rijkswegen te vaak over het hoofd gezien. In deze service zendt de weginspecteur een signaal en de weggebruikers ontvangen in car een waarschuwing voor het stilstaande voertuig. Tijdens de demo ervaar je het zelf: rij je mee met een auto over de N270, terwijl een weginspecteur een signaal zendt.
  Bart Wolfs (Rijkswaterstaat) en Peter Hoernig (de Innovatiecentrale)
 
5. Testfaciliteiten
  Nederland is koploper in Smart Mobility… en als het om testen gaat, dan is Nederland uniek! Tijdens deze demonstratie laten we je zien welke testfaciliteiten er allemaal zijn: van gesloten tracks zoals de RDW testbaan in Lelystad, via semi-gecontroleerde situaties zoals de A270, tot reallife testen in testomgeving MobilitymoveZ.NL en vanuit de Innovatiecentrale. Joëlle van den Broek en Dirk-Jan de Bruijn gaan graag met je in discussie over de vraag hoe jij deze testfaciliteiten kunt gebruiken en hoe het aanbod nog beter kan aansluiten bij de wensen van Nederlandse wegbeheerders.
  Joëlle van den Broek (DITCM) en Dirk-Jan de Bruijn (de Innovatiecentrale)
 
6. Praktijkdemonstratie data uit voertuigen
  De 7 miljoen auto’s op de Nederlandse wegen rijden rondt met waardevolle datanetwerken. Die netwerken zijn uit te lezen via de zogenaamde CanBus. Wat als we die data uitlezen en gebruiken in verkeersmanagement? In de pilot plaatst Rijkswaterstaat in 20 auto’s een kastje om de data te lezen: 10 RWS auto’s, 10 auto’s van samenwerkende provincies. Om te kijken wat er mogelijk is met die data start het project klein met drie cases op het gebied van verkeersmanagement: mist, regen en gladheid. En twee praktijksituaties als het gaat om assetmanagement: gaten in de weg en stroefheid van de verharding. Daar wordt nu hard mee getest en tijdens de demonstratie gaat de functie live! Leer meer over de eerste resultaten en wat deze techniek voor jouw werk kan betekenen.
  Laurens Schrijnen (Rijkswaterstaat), Arnold van Veluwen (Innovatiecentrale), Leo Bingen (RAI vereniging), Ronald de Beijer (Beijer Automotive)
 
7. Working towards a self-healing mapping system new
  Auto’s worden steeds intelligenter, meer connected en uiteindelijk zelfrijdend.
Als marktleider op het gebied van navigeerbare kaarten is HERE zeer betrokken bij deze ontwikkelingen. HERE staat voor de unieke uitdaging een nieuwe generatie kaarten te bouwen waarin real life data gekoppeld wordt door middel van cloud technologie.
  Automobilisten moeten goed worden geïnformeerd, ver voordat sensors kunnen zien wat er vóór hen gebeurt. Hiervoor is een zeer accurate kaart nodig die op ieder moment van de dag up-to-date moet zijn. Om dit te bereiken wil HERE onderzoeken hoe de informatie voorziening vanuit de wegbeheerder zo optimaal mogelijk kan verlopen. Connie Sloots geeft een kijkje in de keuken van de fascinerende navigatiewereld en wil in de toekomst samen met de wegbeheerders werken aan het vertrouwen in de zelfrijdende auto.
  Connie Sloots (HERE)
   
16.00 - 17.00 uur Netwerkborrel

 

 

 registrationbuttonblue

 

 logo

S5 Box

Newsletter

Stay up to date with news, daily-programs etc. by subscribing below.