updated: 21-10-2014
Automotive Week 2015
Start voor landelijke uitrol smart mobility
Efficiënter, veiliger, schoner en comfortabeler van A naar B? De ontwikkeling van nieuwe
technologie, toonaangevende concepten en interactie tussen weggebruiker, wegkant en
voertuig maken dit in Nederland mogelijk. De proeftuinfase zijn we voorbij en de resultaten
worden komende jaren geïmplementeerd. Om deze ideeën en concrete oplossingen aan
nationale en internationale relaties te tonen, vindt van 25 maart tot en met 1 april
aanstaande de Automotive Week 2015 plaats. Maak kennis met, beleef en denk mee over
smart mobility!
De Automotive Week is een spraakmakend internationaal evenement in Nederland over
mobiliteitsinnovatie. Gedurende een week worden allerlei evenementen georganiseerd,
waarmee we laten zien wat er gebeurt. De Automotive Week markeert hiermee de stap naar
een landelijke opschaling van smart mobility. Een landelijke inzet zorgt voor versnelling van
de vernieuwing.
De activiteiten in de week zijn voornamelijk gericht op nationale en internationale
professionals. Zo zullen in de Automotive Week onder andere het Automotive Congres en
de opening van een nieuwe, landelijk innovatiecentrale voor verkeersmanagement
plaatsvinden.
Maar ook de weggebruikers in het algemeen worden niet vergeten. In het weekend van 28
en 29 maart zijn er diverse demonstraties op en rond de A270 testweg.
De organisatie is gestart met een eerste opzet van de week. Meer informatie en een
totaaloverzicht van de activiteiten is te zijner tijd te vinden op de website
www.automotiveweek.nl. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen via
Your browser does not support the canvas tag!Your browser does not support the canvas tag!Image_19_0Image_20_0Image_21_0Image_23_0Image_24_0Image_25_0Image_26_0Image_27_0Image_28_0Image_29_0Image_30_0Image_31_0
info@automotiveweek.nl.